Program

      Cílem našeho občanského sdružení je tvořit komunitu a provozovat aktivity, které přispívají k rozvoji a zachování historických, kulturních památek, místní tradiční architektury, duchovních a morálních hodnot, a to především v Olešnici v Orlických horách. Za těmito účely bude o.s. pořádat různá tématická setkání (kulturní a společenské akce). Občanské sdružení předpokládá spolupráci s dalšími občanskými sdruženími a ostaními organizacemi, které se zabývají stejnou nebo podobnou činností.

Program:
20.5.2006Olešnické sympozium
Další záměry:
 • úklid odpadků podél obecních silnic a potoka
 • vytvoření grafického informačního 3D modelu obce
 • příprava a tisk propagačních letáků pro Olešnici
 • informační cedulky po obci
 • obnovení pomníku v Ruském údolí
 • úprava různých veřejných prostorů
 • pořádání závodů, koncertů, zábav, divadelních představení, výstav a tematických setkání
 • vysazení nových ovocných stromů - zachování původního genofondu
 • zajištění překladu některých německých historických dokumentů

        Doufáme, že svou aktivitou potěšíme co nejvíce občanů Olešnice v Orlických horách a přispějeme k rozvoji obce v ještě krásnější místo pro život.