Jednání ohledně stížnosti myslivců na naučnou stezku

           Dne 18.8.2004 proběhlo jednání ohledně stížnosti olešnického mysliveckého sdružení na CHKO. Po více než hodinové diskusi jsme museli ustoupit, když se myslivecké sdružení společně se zástupci CHKO shodli na návrhu náhradního řešení, který jsme, ač neradi, přijali. Naše stezka tak přijde o jednu zastávku u bunkru v nitru klidové zóny zvěře, kde se též nachází krmelec, políčko a posed. Tento fakt respektujeme, další námitky na zbylou část stezky nebyly vzneseny. Stezka tedy povede z náměstí kolem základní školy, dále po polní cestě směrem na Polom, kde se uprostřed cesty na vrchol kopce setká s původně navrhovanou trasou stezky. Stezka se tak zkrátí o několik set metrů. Jedinou výhodou této varianty je, že odpadá problém s vedením stezky přes paseku mimo cestu, kde se několik týdnů v roce pasou krávy a tím by byl průchod této paseky dočasně znemožněn.
           Jednání bylo ukončeno v přátelské atmosféře, nicméně nás mrzí vynechání atraktivního bunkru a též tak trochu zbytečné hodiny práce na něm. Přesto úklidu objektu nelitujeme, přispěli jsme tak alespoň ke zkrášlení našeho okolí.

zápis z jednání