Členové, struktura

Michal Španěl - předseda
Richard Štulík - místopředseda
Ondřej Štětina - člen výboru
Kateřina Štětinová - předseda revizní komise
Eva Takáčová
Petr Takáč
Josef Bartoš
Michaela Jiříčková
Josef Světlík
Eva Skalická
Hana Pechová
Zdeněk Bachura ml.
Radim Neuberg


Orgány o.s.:
předseda
výbor
členská schůze
revizní komise


O přijetí dalších členů rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky.