Budování naučné stezky

           Josef Bartoš napsal grant na vybudování naučné turistické stezky. Jelikož naše sdružení tehdy formálně ještě neexistovalo, napsal grant ve spolupráci s obcí. Počítal již však s podporou našich lidí při samotném vytvoření stezky.

           Stezka vede po objektech vojenského opevnění z druhé světové války. Na trase potkáte čtyři lehké objekty vz.36 (na trase jsou směrovky na tvrz Skutina, Jaroslav a lehký objekt vz.37 u silnice do Sněžného), stezka je asi 5 kilometrů dlouhá. Na trase jsou umístěny naučné tabule s popisem objektů a mapa trasy, lavičky, stolky a odpadkové koše. Plechové směrovky dodal Klub českých turistů. Klub českých turistů také plánuje vyznačení nové trasy spojující modrou stezku ze Sněžného s modrou stezkou v Ruském údolí (na mapě naznačena červeně). Ta povede částečně spolu s naší naučnou stezkou. Značit by se měla během letošního roku. Výrazně to pomůže návštěvnosti naší stezky.
          Po stížnosti místního mysliveckého sdružení a debatě se zástupci CHKO jsme byli nuceni změnit původně plánovanou trasu naučné stezky. Museli jsme tak vynechat jeden objekt, který se nachází v lese v klidové zóně zvěře. Stezka tak povede kolem čtyř místo původních pěti objektů a zkrátí se o několik set metrů na zhruba 5 kilometrů. Celé budování stezky tak prodělalo několikatýdenní zpoždění a přibyly nám další hodiny práce. Na mapě vidíte původní (přeškrtaný) návrh a konečnou trasu stezky.


webová prezentace naučné stezky

návrh úvodní informační tabule
návrh bonusové informační tabule

trasa stezky
zápis z jednání s myslivci a CHKO
fotografie z této činnosti

odpracované hodiny:
Josef Bartoš26 hodin a více (příprava textů, modely a mapy, odpad. koše, formality)
Katka Štětinová27 hodin a více (příprava a korekce textů, překlad do angličtiny, formality)
Ondřej Štětina27 hodin a více (design, korekce textů, překlad do angličtiny, formality)
Michal Španěl4 hodiny
Richard Štulík32 hodin a více (nadstandardní účast na úpravě okolí objektů, formality)
Michaela Jiříčková1 hodina

Karel Španěl13 hodin
Radim Neuberg18 hodin a více (nadstandardní účast na úpravě okolí objektů)
Vítek Klouček1 hodina
Michal Nejedlý3 hodiny
spolupráce:
Eva Skalická všeobecná spolupráce, formality
KČT poskytnutí informací a materiálu na značení stezky
Eltax v.d. poskytnutí materiálu na odpadkové koše
Zdeněk Bachura vyhotovení části odpadkových košů
Míša Pechová korekce anglického překladu textů
Vlasta Procházková překlad textů do němčiny
Hans Rudolf Ruoff korekce německého překladu textů


("a více" znamená, že realita převyšuje uvedené hodiny, zahrnuje činnost uvedenou v závorce)