První fáze budování laviček na Nové cestě

           Začátkem října došlo konečně na naši dlouho plánovanou akci - vybudování laviček na Nové cestě. Po rekognoskaci terénu jsme zjistili, že to nebude až tak jednoduché. Nejdříve bylo nutno připravit místa na umístění laviček. A protože hned vedle cesty byl celkem hluboký příkop, naším prvním úkolem bylo sehnat truby. To nakonec nebyl problém, protože Z.Bachura si vzpoměl, že u Eltaxu se jich několik nevyužitých povaluje a jsou dokonce majetkem obecího ůřadu. Za pomoci techniky z Eltaxu(za což jim patří dík)bylo 6 betonových zkruží dopraveno na Novou cestu. A na naše sdružení už zbyla jen hrubá práce. Takže v sobotu se M.Španěl, P.Světlík, O.Štětina, R.Štulík, E.Skalická, M.Jiříčková a H.Pechová, všichni vybaveni krumpáči, motykami, lopatami, hrabičkami a samozřejmě chutí do práce, sešli na Nové cestě a dali se do práce. Během dopoledne se nám podařilo přípravit 3 místa pro umístění laviček. Vlastní umístění laviček jsme kvůli blížící se zimě nechali na jaro 2006.

fotografie z této akce

odpracované hodiny:
Michal Španěl4 hodiny
Josef Světlík4 hodiny
Richard Štulík4 hodiny
Ondřej Štětina4 hodiny
Eva Skalická4 hodiny
Michaela Jiříčková4 hodiny
Hana Pechová4 hodiny