Beseda o cestování - Národní parky USA

           Beseda s promítáním fotografií se tentokrát konala v retauraci Lovecký zámeček. O své zážitky z cest za přírodními krásami USA se s námi přišel podělit pan Jech z Dobrušky. Své zajímavé vyprávění doplnil asi 400 obrázky. Besedy se zúčastnilo asi 15 lidí a všem se moc líbila.
odpracované hodiny:
Michaela Jiříčková 1 hodina